Droid Insight 360: File & App Manager, Device Info Pro 2.2

Droid Insight 360: File & App Manager, Device Info Pro 2.2

WanGame4:53 sáng Android - APP
Download Droid Insight 360: File & App Manager, Device Info Pro 2.2 APK

Droid Insight 360 là một bộ phần mềm tích hợp và mạnh mẽ với năm ứng dụng thiết yếu được tích hợp sẵn. Với Droid Insight 360, chúng tôi hướng đến việc giảm sự lộn xộn của việc có các ứng dụng dư thừa và riêng biệt. Trình quản lý tệp , Điểm chuẩn , Thông tin thiết bị, Trình quản lý ứng dụng , Công cụ tìm kiếm (Trình kiểm tra gốc và ID kiểm tra AdMob) – năm ứng dụng trong một bộ tích hợp, tất cả ở kích thước cực nhỏ 3,2 MB.

  • Tên App : Droid Insight 360: File & App Manager, Device Info Pro
  • Phiên bản : v2.2
  • Yêu cầu : Android 4.4+
  • Dung Lượng : 3.2 MB
  • Yêu cầu Root : Không
  • Chplay : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vishtekstudios.droidinsight360
Download Droid Insight 360: File & App Manager, Device Info Pro 2.2 APK
=============================

Download Droid Insight 360: File & App Manager, Device Info Pro 2.2 APK

Tải về máy ( 3.2 MB )
Xác nhận miễn phí và không có mã độc
Gỡ cài đặt game cũ trước khi cài game android mod (game hack cho android)

Bình Luận

avatar