App Hỗ Trợ Download cho Android

Game Android Mod Mới Nhất

IDM+: Fastest Music, Video, Torrent Downloader MOD

IDM+: Fastest Music, Video, Torrent Downloader MOD

10:44 sáng App Hỗ Trợ Download - Android - APP

IDM+: Fastest Music, Video, Torrent Downloader MOD cho Android IDM+ là trình quản lý tải xuống nhanh nhất và tiên tiến nhất (với hỗ trợ tải xuống Torrent) có sẵn trên Android. Tốc độ tải xuống nhanh hơn 500% so với tải xuống bình thường. Và nó không chạy các dịch vụ nền nếu không […]

Advanced Download Manager Pro 6.4.0 Mod

Advanced Download Manager Pro 6.4.0 Mod

1:47 chiều Android - APP - App Hỗ Trợ Download

Tính năng: – tải từ internet cùng lúc tối đa 3 tập tin; – tăng tốc độ tải xuống bằng cách chia nhiều phần (tối đa 9 phần) – tải xuống tập tin dưới nền và tiếp tục tải sau khi tạm dừng; – lấy liên kết từ trình duyệt và clipboard; – biểu tượng […]